Adnoddau cwricwlwm i ysgolion

Addysg a Sgiliau Adnoddau cwricwlwm i ysgolion
Addysg a Sgiliau Adnoddau cwricwlwm i ysgolion

Cyfnod sylfaen a blynyddoedd cynnar

Gan weithio’n agos gydag athrawon, arbenigwyr cwricwlwm a’r adran addysg, fe wnaethom arloesi wrth gyflwyno dysgu’r Cyfnod Sylfaen drwy greu brand a set o adnoddau a yrrir gan gymeriadau o’r enw ‘Fflic a Fflac’.

80 llyfr, 40 cân, 30 awr o gynnwys digidol rhyngweithiol a 2 byped yn ddiweddarach, rydym wedi gwerthu a dosbarthu miloedd o gynnyrch Fflic a Fflac ac yn parhau i gefnogi dros 1,500 o ysgolion yn eu dulliau addysgu a dysgu.

Mae gen i ddiddordeb
Addysg a Sgiliau Adnoddau cwricwlwm i ysgolion

Llythrennedd a rhifedd

Mae llythrennedd a rhifedd yn gymwyseddau craidd yn y byd sy’n datblygu’n gyflym heddiw. Gan ddefnyddio dull hapchwarae, fe wnaethom greu a chyhoeddi Apiau dysgu sydd yn bennaf oll o'r ansawdd gweledol y mae plant yn ei ddisgwyl, yn hwyl i'w chwarae, ac wedi'u hategu gan ddeilliannau wedi'u mapio'r cwricwlwm ac arweiniad athrawon.

Mae gen i ddiddordeb
Addysg a Sgiliau Adnoddau cwricwlwm i ysgolion

Cymhwysedd digidol

Mae Botio yn ap hapchwarae sydd wedi'i gynllunio ar gyfer plant ysgol gynradd o bob gallu. Ymgollwch mewn set o dasgau sy'n seiliedig ar her i godio'ch ffordd i fyny'r lefelau i gyrraedd canol cysawd yr haul. Ddim yn meddwl eich bod chi'n gwybod beth yw côd? Ddim yn meddwl y gallech chi ysgrifennu côd? Gallwch nawr!

Mae gen i ddiddordeb
Addysg a Sgiliau Adnoddau cwricwlwm i ysgolion

Ieithoedd

Rydym yn dylunio ac yn datblygu ystod o adnoddau dysgu iaith ar gyfer Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg a Chymraeg, yn ogystal â mentrau mentora a rhaglenni ymyrraeth ar gyfer ymwybyddiaeth fyd-eang o iaith a diwylliant.

Mae gen i ddiddordeb
Addysg a Sgiliau Adnoddau cwricwlwm i ysgolion

Dysgu thematig

Fe wnaethom ni ddechrau datblygu adnoddau cenedlaethol i gefnogi dysgu thematig yn 2008 sy’n cyd-fynd â’r "Curriculum for Excellence" yn yr Alban. Gyda drost deng mlynedd o brofiad, rydym bellach yn gosod dysgu thematig i amrywiaeth o’n hallbwn sy’n cyd-fynd â chwricwlwm ac arddulliau dysgu newydd.

Mae gen i ddiddordeb
Addysg a Sgiliau Adnoddau cwricwlwm i ysgolion

Anghenion dysgu ychwanegol (ADY)

Ar gyfer dysgwyr ADY yn aml mae'r dewis o adnoddau yn gyfyngedig. Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn ein gwaith ar gyfer Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu adnoddau sy’n helpu i gefnogi addysgu a dysgu Plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu, corfforol neu y synhwyrau.

Mae gen i ddiddordeb
Addysg a Sgiliau Adnoddau cwricwlwm i ysgolion

Penodol i'r pwnc

Gwefannau, apiau, eLyfrau, eGeiriaduron, fideo, animeiddio, eDdysgu ac argraffu; rydym yn gweithio gyda'n tîm o arbenigwyr pwnc i awduro a chynhyrchu adnoddau a chynnwys penodol i gefnogi anghenion addysgu a dysgu. Ewch i’n gwefan learn.cymru i gysylltu â nhw.

Mae gen i ddiddordeb