Amdanom ni

Gyda swyddfeydd yn Ne Cymru a Llundain, Tinint yw cangen cynnwys digidol a datrysiadau ar-lein y grŵp darlledu Tinopolis. Fe’n sefydlwyd yn ‘99, ac ein cenhadaeth yw ennyn diddordeb cynulleidfaoedd trwy nifer o lwyfannau digidol a sianelau dosbarthu gwanahol. Mae ein prif ffocws mewn Addysg a Sgiliau, Gwasanaethau Gwe Gorfforaethol, a Darlledu ac Adloniant.

Nid ydym yn gwerthu ymgynghoriaeth, rydym yn ymgynhori; dyma sut y gallwch ddod i'n hadnabod, a sut y gallwn fesur eich anghenion. Nid ydym yn gwerthu nac yn trwyddedu datrysiadau felly yn aml gall yr IP eistedd gyda chi. Rydym yn canolbwyntio ar y cynnwys yn gyntaf, ac yna yn cymhwyso technoleg ac arbenigedd i gyfoethogi’r ddarpariaeth. Rydym yn ymfalchïo yn ein galluoedd amlieithog ac yn gyson yn cyflawni lefelau uchel o adenilliad ar y buddsoddiad ar gyfer cleientiaid y sector cyhoeddus a phreifat.

Cystadleuol ar bris, yn ymarferol yn ein hymagwedd, a sicrhau ansawdd wrth ddarparu; rydym yn buddsoddi i ddeall nodau pob cleient, gan hyrwyddo perthnasau gweithio naturiol ac ail-fusnes.

Tîm craidd

Adam Edwards

Adam Edwards

Cyfarwyddwr Masnachol
Orig Jones

Orig Jones

Cyfarwyddwr Technegol
Rhian Thomas

Rhian Thomas

Ysgrifennydd y Cwmni
Guy Edwards

Guy Edwards

Uwch Gynhyrchydd
Elisa Tyrrell

Elisa Tyrrell

Rheolwr Cyllid
Aled Parry

Aled Parry

Uwch Gynhyrchydd
Daniela Antoniazzi

Daniela Antoniazzi

Rheolwr Cynhyrchu
Adam Jones

Adam Jones

Tîm Dylunio
Jarad Bowen

Jarad Bowen

DevOps a Chymorth
Dave Penney

Dave Penney

Tîm Datblygu
Nick Richards

Nick Richards

Tîm Datblygu
Jacob Sims

Jacob Sims

Tîm Datblygu
Dan Tucker

Dan Tucker

Tîm Datblygu
Daniel Roberts

Daniel Roberts

Tîm Dylunio
William Morris

William Morris

Tîm Datblygu
Nicole Allen

Nicole Allen

Tîm Cynnwys
Daniel Wakely

Daniel Wakely

Tîm Cynnwys
Trystan Jones

Trystan Jones

Uwch Olygydd Hunan-saethu
Branwen Davies

Branwen Davies

Cynhyrchydd Cysylltiol
Elan Iâl Jones

Elan Iâl Jones

Alun Jones

Alun Jones

Sut fedrwn ni eich helpu

Tyfu

Fel cwmni sy’n croesawu cyfleoedd, newid a her, rydym yn datblygu partneriaethau hynod lwyddiannus gyda busnesau sy’n tyfu. Byddwn yn integreiddio â chi ac yn dod yn rhan o'ch tîm - gan siapio ein prosesau i'ch cefnogi fel un uned ystwyth gan addasu a thyfu gyda chi.

Amrywio

Rydym yn gweithio gyda busnesau sefydledig sy'n edrych i dorri i mewn i diriogaethau newydd y tu allan i'w meysydd arbenigedd presennol. Gan ddefnyddio technoleg i gefnogi a gwella eich datrysiadau a'ch gwasanaethau, a'n galluoedd ar draws disgyblaethau lluosog, byddwn yn parhau i'ch cefnogi wrth i chi ehangu neu symud i farchnadoedd newydd.

Esblygu

Yn yr amgylchedd digidol sy’n esblygu’n barhaus, rydym yn adeiladu ac yn datblygu profiadau creadigol a chynnwys sy’n ailgipio eich cynulleidfa. Yn cael ei ddefnyddio a'i rannu ar draws cyfryngau traddodiadol a newydd.

Ein gwasanaethau

Dylunio a Phrofiad Defnyddiwr

 • Senarios defnyddiwr a datblygiad persona
 • Gweithdai dylunio rhanddeiliaid
 • Brandio a dylunio hunaniaeth
 • Dyluniad UI/UX aml-sgrin
 • Dyluniad rhyngweithiol a gwasanaethol
 • Dyluniad cyfarwyddiadol/dysgu
 • Dyluniad Gêm a VR
 • Gweithdai ymchwil a grwpiau ffocws
 • Ymchwil a phrofi defnyddioldeb
 • Dylunio strategaeth cynnwys

Technoleg ac Arloesedd

 • Prototeipio cyflym
 • Datblygiad ymatebol
 • Datblygiad pen blaen
 • Datblygiad ap iOS ac Android
 • Datblygu ap VR/AR
 • E-fasnach
 • Integreiddio API a SSO
 • Systemau rheoli cynnwys
 • Systemau rheoli dysgu
 • Gwe-letya a dadansoddeg
 • Ffrydio fideo a sain byw/ar alw
 • Storio archif a dosbarthu (CDN)
 • Ymgynghoriaeth dechnegol

Cynhyrchu Cynnwys

 • Awduro a chyfieithu amlieithog
 • Ysgrifennu ymgyrch
 • Golygu copi
 • Cynhyrchiad fideo
 • Animeiddiad
 • 3D / Symudiad graffeg
 • Cynhyrchu cynnwys 360 VR/AR
 • Cyrsiau/adnoddau e-ddysgu
 • Mapio cwricwlwm ac arweiniad
 • Ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol
 • Rheoli sianel
 • Cyflenwi digwyddiad

Ardystiedig

accreditation accreditation