Addysg a Sgiliau

Rydym yn gweithio gyda Llywodraethau, Ysgolion, Colegau, Prifysgolion a Chleientiaid y sector preifat i ddarparu profiadau dysgu ac addysgu deniadol a mesuradwy.

  • Cynnwys digidol, adnoddau ac eLyfrau ar gyfer athrawon, myfyrwyr a rhieni
  • Dysgu trwy brofiad VR/AR
  • Llwyfannau dysgu pwrpasol ac wedi'u teilwra
  • Datrysiadau LMS ar gyfer cleientiaid corfforaethol ac adrannau L&D
  • Cyrsiau ac adnoddau sy'n cydymffurfio รข xAPI a SCORM