Ymchwil a dylunio datrysiadau

Addysg a Sgiliau Ymchwil a dylunio datrysiadau
Addysg a Sgiliau Ymchwil a dylunio datrysiadau

Dysgu cyfunol

Gall cael y cydbwysedd cywir rhwng dysgu wyneb yn wyneb a digidol fod yn hanfodol i ddatblygiad eich gweithlu. Rydym yn canolbwyntio ar ddeall y cydbwysedd hwnnw yn gyntaf, yna adeiladu o'i gwmpas i deilwra cynnwys, systemau a llwyfannau i anghenion dysgu pob cleient.

Mae gen i ddiddordeb