Deunyddiau hyfforddi datblygiad proffesiynol

Addysg a Sgiliau Deunyddiau hyfforddi datblygiad proffesiynol
Addysg a Sgiliau Deunyddiau hyfforddi datblygiad proffesiynol

Gweithwyr addysg professiynol Ysgolion ac AB

Trwy ein profiad o ddatblygu adnoddau cwricwlwm a dysgu yn yr ystafell ddosbarth mae gennym fynediad sylweddol a mewnwelediad i’r ffordd orau o gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus gweithwyr addysg proffesiynol. Rydym yn cynhyrchu canllawiau a deunyddiau cymorth ar gyfer Athrawon, Athrawon Newydd Gymhwyso a Chynorthwywyr Addysgu a gefnogir gan y Llywodraeth.

Mae gen i ddiddordeb
Addysg a Sgiliau Deunyddiau hyfforddi datblygiad proffesiynol

Sgiliau meddal

Rydym yn datblygu ystod o ddulliau arloesol o ddatblygu sgiliau meddal. Wedi’i anelu’n bennaf at ddysgwyr lefel 2 a 3, mae ymgysylltu a chadw effeithiol yn allweddol, ac rydym yn defnyddio dulliau "gamification" ac "avatar" i gyflawni hyn yn ogystal â chwestiynu a rhyngweithio yn seiliedig ar senario mwy traddodiadol.

Mae gen i ddiddordeb
Addysg a Sgiliau Deunyddiau hyfforddi datblygiad proffesiynol

Dysgu iaith

Drwy ein hymgysylltiad aml-flwyddyn â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, rydym yn cyflwyno rhaglen drawsnewid ddigidol i ganoli’r broses o ddysgu Cymraeg ar raddfa fawr. Mae cyrsiau ac adnoddau ar gyfer dysgu iaith wyneb yn wyneb, cyfunol a chwbl ar-lein ar gael i'r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol ar draws sectorau targed allweddol. Unwaith y byddwch wedi cofrestru gallwch gymryd diagnostig i asesu eich lefel gallu darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando a chychwyn ar eich taith ddysgu.

Mae gen i ddiddordeb
Addysg a Sgiliau Deunyddiau hyfforddi datblygiad proffesiynol

Adnoddau DPP

Gyda'n tîm dylunio dysgu ac awduro, rydym yn datblygu ystod o adnoddau eDdysgu DPP ar gyfer cleientiaid corfforaethol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Ar y cyd â'n sgiliau cynhyrchu fideo ac animeiddio rydym yn darparu cynnwys safon uchel am brisiau ac amserlenni cystadleuol.

Mae gen i ddiddordeb
Addysg a Sgiliau Deunyddiau hyfforddi datblygiad proffesiynol

Video Arts

Sefydlwyd yn wreiddiol gan John Cleese, Video Arts yw ein chwaer gwmni. Mae’r catalog yn cynnwys dros 300 o deitlau o ddatrysiadau dysgu fideo ymgysylltu i sefydliadau i gefnogi datblygiad proffesiynol eu gweithwyr. Mae gwerthoedd cynhyrchu uchel, sgriptiau rhagorol, wynebau cyfarwydd a hiwmor wrth ganol y cynnwys sydd yn cael ei danategu gan rai o arbenigwyr pwnc gorau y byd. Rydym yn gweithio gyda Video Arts i drwyddedu, addasu ac integreiddio eu cynnwys i atebion a llifoedd gwaith ein cleient.

Mae gen i ddiddordeb