Llwyfannau a systemau pwrpasol

Gwasanaethau Corfforaethol Llwyfannau a systemau pwrpasol
Gwasanaethau Corfforaethol Llwyfannau a systemau pwrpasol

Llwyfannau a systemau pwrpasol

Natur ein busnes yw ein bod yn ddiwydiant gwasanaeth. Mae hyn yn golygu nad ydym fel arfer yn datblygu ac yn trwyddedu nac yn gwerthu ein heiddo deallusol ein hunain. Yn lle hynny, rydym yn meithrin perthnasoedd naturiol cryf gyda chleientiaid sydd eisiau partner hirdymor dibynadwy i ganolbwyntio ar ddatblygu datrysiadau platfform a chynnwys ar eu cyfer, y maent yn berchen arnynt ac yr ydym yn parhau i'w cefnogi i'r lefel sy'n addas i'w hanghenion busnes. Gyda Llywodraethau, grwpiau cyfryngau Byd-eang a sefydliadau Gwasanaethau Ariannol blaenllaw ar ein llyfrau, rydym yn hynod falch o'n hanes tra'n parchu preifatrwydd ein cleientiaid.

Mae gen i ddiddordeb