Ymgyrchoedd traws-gyfryngol

Gwasanaethau Corfforaethol Ymgyrchoedd traws-gyfryngol
Gwasanaethau Corfforaethol Ymgyrchoedd traws-gyfryngol

Darlledu

Rydym yn rhan o’r Grŵp Tinopolis sy’n cynhyrchu dros 1500 awr o gynnwys darlledu bob blwyddyn. Mae gennym ni stiwdios teledu cwbl weithredol, gwasanaethau ôl-gynhyrchu a chyfleusterau darlledu yn fewnol. Rydym yn defnyddio'r seilwaith heb ei ail a'r arbenigedd i gynhyrchu ymgyrchoedd darlledu ar gyfer ein cleientiaid. Gan gynnwys pleidiau gwleidyddol, cynhyrchion a gwasanaethau newydd… rydym yn darparu gwasanaeth o'r dechrau i'r diwedd i gael eich ymgyrch i'r awyr.

Mae gen i ddiddordeb
Gwasanaethau Corfforaethol Ymgyrchoedd traws-gyfryngol

Print a digidol

Microsafleoedd ymgyrchu, cyfryngau cymdeithasol, gosodiadau, stondinau masnach, rhannau papur; gallwn gyflwyno eich brand a'ch ymgyrchoedd ar draws allbynnau cyfryngau lluosog ar yr un pryd sy'n dueddol o fod y dull mwyaf cost-effeithiol. Rydym yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid dyblygu, dosbarthu a chyflawni dewisol a gallwn reoli'r broses gyfan i chi.

Mae gen i ddiddordeb
Gwasanaethau Corfforaethol Ymgyrchoedd traws-gyfryngol

Prynu cyfryngau

Gallwn eich helpu i gael eich brand, cynnwys a neges allan yna! Gan weithio naill ai o gyllideb a bennwyd ymlaen llaw neu wrth drafod lleoliad ar eich rhan, rydym yn creu strategaeth gyflwyno a phrynu amser yr awyr, lleoliad hysbysebion, AdWords taledig, a slotiau noddi i ddarparu'r elw ar fuddsoddiad gorau ar gyfer eich cyllideb.

Mae gen i ddiddordeb
Gwasanaethau Corfforaethol Ymgyrchoedd traws-gyfryngol

Sianeli cymdeithasol

Nid ydym yn tueddu i redeg sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ein cleientiaid ond gallwn eich sefydlu, integreiddio eich cyfrifon cymdeithasol gyda gwasanaethau digidol eraill, a rhoi hyfforddiant a chyngor i chi ar y ffordd orau i ddefnyddio pob sianel berthnasol i sicrhau'r enillion mwyaf am eich amser wedi'i fuddsoddi. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo a mwy… rydym yn gweithio gyda phob sianel gymdeithasol fawr a newydd.

Mae gen i ddiddordeb